Registrace na akci ČESKÝ BESTSELLER za rok 2021*
Pokud jste svůj registrační kód zapomněli, kontaktujte pana Tomáše Hrudu
(tomas.hruda@pemic.cz, +420 606 680 933).
Uzávěrka registrací je v středu 9. 3. 2022.