Cena čtenářů 2019

Do udílení cen se zapojují také ti největší kritici - samotní čtenáři. Z nominovaných titulů volí ten nejoblíbenější, který získává Cenu čtenářů. Od 21. 1. do 21. 2. 2020 mohli vyjádřilt své sympatie prostřednictvím hlasování.

Cenu čtenářů za rok 2019 získal titul Tradinář. Kniha, kterou připravily autorky Martina Boledovičová a Monika Kindlová, pojednává o tradicích a koloběhu roku. 

 

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

SEZNAM VÝHERCŮ POUKAZU